Algemene Voorwaarden The Gift Label

Voor het laatst bijgewerkt: januari 2021

 

Welkom! Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van The Gift Label B.V.(“The Gift Label”). The Gift Label creëert en verkoopt warme, originele en goed ontworpen lifestyle producten (de “Producten”) die leuk zijn om cadeau te geven, of om lekker zelf te houden! Zie voor meer informatie onze website: https://www.thegiftlabel.com/ (de “Website”).

 

Wij raden Je aan deze Voorwaarden goed door te nemen: ze zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen The Gift Label en Jou als klant (de “Klant”). The Gift Label biedt haar Producten aan onder de voorwaarde dat Jij deze Voorwaarden accepteert. Wij kunnen deze Voorwaarden wijzigen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zal zijn. De laatste versie van de Voorwaarden vind Je op de Website.

 

Mocht Jij vragen hebben, aarzel dan niet met Ons contact te zoeken via [email protected] of +31 20 370 5170. Jij kunt Ons ook bereiken via Facebook op: https://www.facebook.com/thegiftlabel/ en via Instagram op: https://www.instagram.com/thegiftlabel/.

 

1. Definities

  1. The Gift Label: The Gift Label B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam (1013 AM) aan de Danzigerbocht 45 L, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80861784. The Gift Label wordt in deze Voorwaarden ook aangeduid als “Wij”, “Ons” en “Onze”.
  2. Klant: de natuurlijke persoon die Producten van The Gift Label bestelt en met The Gift Label een Overeenkomst aangaat, of met The Gift Label onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan. De Klant wordt in deze Voorwaarden ook aangeduid als “Jij”, “Je” en “Jouw”.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen The Gift Label en de Klant op het moment dat The Gift Label een Bestelling accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop.
  4. Partijen: The Gift Label en de Klant gezamenlijk.
  5. Producten: de producten van The Gift Label, die Je kunt bestellen via de “Webshop” op de Website (de “Bestelling”).

 

2. Aanbod

  1. Wij verkopen in de Webshop diverse (cadeau)producten op het gebied van home- en lifestyle en huidverzorging. Zie de Website voor het huidige assortiment Producten.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. The Gift Label kan te allen tijde het aanbod wijzigen en aanpassen.
  3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

3. Account

  1. Op de Website kun Jij Je registreren door een account aan te maken, maar dit is niet verplicht. Het aanmaken van een account biedt echter diverse voordelen, namelijk: sneller uitchecken, meer dan één adres behouden en Bestellingen volgen. Jij moet hiervoor wel persoonsgegevens aan Ons verstrekken. Deze persoonsgegevens dien Jij naar waarheid in te vullen en ze dienen actueel te zijn.
  2. Wij beschermen Jouw persoonsgegevens goed; zie ook Onze Privacy Policy op de Website. Gebruik een sterk wachtwoord voor Jouw account en geef Jouw wachtwoord nooit aan anderen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van Jouw account (bijvoorbeeld: als een ander met Jouw wachtwoord een bestelling bij Ons plaatst).

 

4. Totstandkoming Overeenkomst

  1. De Overeenkomst tussen Jou en The Gift Label komt tot stand nadat een Bestelling door The Gift Label is geaccepteerd.
  2. The Gift Label behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
  3. The Gift Label is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een Bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of via een creditcard. Op basis van deze controle kan The Gift Label een alternatieve betaalwijze aanbieden of de Bestelling weigeren.

 

5. Levering

  1. Op het moment dat een Overeenkomst tot stand komt zal The Gift Label zorgdragen voor levering van de Bestelling op de manier zoals uiteengezet op de Website.
  2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  3. Wij leveren de Bestelling af op het adres dat Jij bij de Bestelling hebt opgegeven. Jij kunt het adres niet meer wijzigen als Wij de Bestelling reeds hebben verzonden.
  4. Wij doen ons best om de Bestelling binnen de op de Website vermelde termijn te leveren. Alle op de Website vermelde termijnen zijn echter indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
  5. Wij garanderen dat Jij de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de Bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun Je Ons verzoeken om (a) het bedrag dat Jij voor het Product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend Product (van gelijke waarde) te sturen.

 

6. Retournering en herroeping

  1. Jij mag het Product altijd binnen 14 dagen nadat Je het hebt ontvangen terugsturen. Dit kun Je doen met het retourformulier te vinden op de Website of door een e-mail te sturen naar [email protected]
  2. Nadat Jij van Ons een bevestiging hebt ontvangen, moet Jij het Product binnen 14 dagen opsturen. Verzending is voor Jouw risico en de kosten voor de retourzending komen voor Jouw rekening. Zie ook Onze return policy op de Website.
  3. Nadat Wij het Product hebben ontvangen en geïnspecteerd, storten Wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.
  4. Tijdens de termijn van 14 dagen die Jij hebt om te bedenken of Jij het Product wilt houden moet Jij zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Jij mag het Product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of Jij het Product wilt houden, op een manier zoals Jij dat in een winkel zou mogen doen.
  5. Het recht om te retourneren zoals beschreven in dit artikel is niet van toepassing op Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, op verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verzegeling na levering is verbroken, of op Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

7. Tarieven en betaling

  1. De prijzen vermeld bij de Producten in de Webshop zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  2. Jij kunt in onze Webshop betalen met SOFORT, iDEAL Bancontact, PayPal en Credit Cards.
  3. Tenzij anders overeengekomen dien Jij de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na aflevering van de Bestelling.

 

8. Privacy

Wij respecteren Jouw privacy. The Gift Label voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante privacy wet- en regelgeving. Als Jij gebruik maakt van de Website of Webshop, zoals bij het plaatsen van een Bestelling, zullen bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. In onze Privacy Policy kun Je lezen welke gegevens Wij verzamelen en wat Wij hiermee doen.

 

9. Klachtenregeling

  1. Als Jij een klacht hebt over de uitvoering van de Overeenkomst, horen Wij dat graag. Stuur Jouw klacht dan zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk omschreven naar [email protected]
  2. Wij zullen Jouw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we Jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang Jij binnen 14 dagen een bevestiging van Jouw klacht en laten we weten wanneer Jij een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
  3. Als The Gift Label en de Klant de klacht niet onderling binnen 4 weken kunnen oplossen, is het voor de Klant mogelijk om de klacht aan te melden via het Europees ODR platform.

 

10. Vragen, opmerkingen en suggesties

  1. The Gift Label wil al haar Klanten optimale service bieden. Als Je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun Je contact met Ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website. Wij proberen binnen 5 werkdagen op berichten te reageren.


The Gift Label B.V.

Danzigerbocht 45 L

1013 AM Amsterdam

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 80861784

BTW-nummer: NL8618.28.872.B.01

 

 • Overig
  • Als The Gift Label (onderdelen van) deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van het recht om dit op een later tijdstip wel tegenover de Klant af te dwingen.
  • De Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet overdragen aan derde partijen.
  • The Gift Label kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst toewijzen en/of overdragen aan een derde, zonder dat daarvoor toestemming van de Klant nodig is.
  • Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen The Gift Label en de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  • Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Another store for you

You're from a different country and shipping isn't possible from here.